В предприятието "Ботевградска комуна" край Ботевград, се произвеждат циментови изделия: парникови рамки и колове за лозя, много по-трайни от дървените. В автоклава те се изсушават за 24 часа, вместо за 21 дни, както е при естествени атмосферни условия. Снимка от 1959 година.

В предприятието "Ботевградска комуна" край Ботевград, се произвеждат циментови изделия: парникови рамки и колове за лозя, много по-трайни от дървените. В автоклава те се изсушават за 24 часа, вместо за 21 дни, както е при естествени атмосферни условия. Снимка от 1959 година.

Автоклав за изсушаване на циментови изделия-парникови рамки и колове за лозя. Предприятие "Ботевградска комуна" в околностите на Ботевград, през 1959 година.

Автоклав за изсушаване на циментови изделия-парникови рамки и колове за лозя. Предприятие "Ботевградска комуна" в околностите на Ботевград, през 1959 година.

Ботевград - Часовниковата кула в реставрация, 50-те год.

Ботевград - Часовниковата кула в реставрация, 50-те год.

Ботевград през 50-те години. Часовниковата кула в реставрация.

Ботевград през 50-те години. Часовниковата кула в реставрация.

Ферма "Д-р Иван Пашов" край София, 1957 година. Всички телета се отглеждат на открито.(9 последователни кадъра)

Ферма "Д-р Иван Пашов" край София, 1957 година. Всички телета се отглеждат на открито.(9 последователни кадъра)

Във ферма "Д-р Иван Пашов", филиал на стопанство "Витоша", край София. 1957 година.

Във ферма "Д-р Иван Пашов", филиал на стопанство "Витоша", край София. 1957 година.

В област Софийска

В област Софийска

В област Софийска

В област Софийска

В област Софийска

В област Софийска

В област Софийска

В област Софийска