Всички телета във ферма "Д-р Иван Пашов" край София са отгледани на открито. Телчарки дават мляко на теленцата с нов модел поилки. 1957 година.

Всички телета във ферма "Д-р Иван Пашов" край София са отгледани на открито. Телчарки дават мляко на теленцата с нов модел поилки. 1957 година.

Бик на име Любомир, отгледан на открито във ферма "Д-р Иван Пашов", филиал на стопанство "Витоша", край София-1957 година. На 2 години и 8 месеца, бикът тежи 1020 кг.

Бик на име Любомир, отгледан на открито във ферма "Д-р Иван Пашов", филиал на стопанство "Витоша", край София-1957 година. На 2 години и 8 месеца, бикът тежи 1020 кг.

1951 година - Дечица от гр.Елин Пелин, ученици от училище "Христо Ботев", с гордост показват футболна топка-собствено производство.

1951 година - Дечица от гр.Елин Пелин, ученици от училище "Христо Ботев", с гордост показват футболна топка-собствено производство.

Село Дръмша през 1948 година. Бригада червенокръстци посещава селото.

Село Дръмша през 1948 година. Бригада червенокръстци посещава селото.

С. Дръмша през 1948 година. Ученици вървят към училището за годишен изпит.

С. Дръмша през 1948 година. Ученици вървят към училището за годишен изпит.

В с. Дръмша през 1948 година.

В с. Дръмша през 1948 година.

Основно училище "Отец Паисий" в с.Дръмша през 1948 год. Годишен изпит за ученици от първи, втори и трети клас. Същевременно посещение на бригада от Български Червен кръст.

Основно училище "Отец Паисий" в с.Дръмша през 1948 год. Годишен изпит за ученици от първи, втори и трети клас. Същевременно посещение на бригада от Български Червен кръст.

Училищен изпит в с.Дръмша през 1948 година.

Училищен изпит в с.Дръмша през 1948 година.