Председателят на БЧК д-р Любен Рачев (трети от ляво на дясно) и гостът д-р С.Колесников (четвърти), на посещение в Троянския манастир, м.май 1946 година.

Председателят на БЧК д-р Любен Рачев (трети от ляво на дясно) и гостът д-р С.Колесников (четвърти), на посещение в Троянския манастир, м.май 1946 година.

В двора на Троянския манастир през м.май 1946 година. Д-р Л.Рачев, председател на БЧК, и гостът д-р С.Колесников на посещение в манастира, като част от обиколка на страната.

В двора на Троянския манастир през м.май 1946 година. Д-р Л.Рачев, председател на БЧК, и гостът д-р С.Колесников на посещение в манастира, като част от обиколка на страната.

В Троянския манастир през 1946 година. Игуменът на манастира се ръкува с д-р С.Колесников, който е гост на БЧК и обикаля страната.

В Троянския манастир през 1946 година. Игуменът на манастира се ръкува с д-р С.Колесников, който е гост на БЧК и обикаля страната.

В Троянския манастир през 1946 година. Игуменът, д-р Л.Рачев, председател на БЧК (отдясно) и д-р С.Колесников (отляво).

В Троянския манастир през 1946 година. Игуменът, д-р Л.Рачев, председател на БЧК (отдясно) и д-р С.Колесников (отляво).

Майка от Троянския край, 1946 година.

Майка от Троянския край, 1946 година.

Из Троянския край, 1946 год.

Из Троянския край, 1946 год.

С.Голяма Желязна, Троянско, юли 1958 година. Моторна сенокосачка за работа в планински места.

С.Голяма Желязна, Троянско, юли 1958 година. Моторна сенокосачка за работа в планински места.

Коситба и събиране на сено в с.Голяма Желязна, Троянско; юли 1958 година.

Коситба и събиране на сено в с.Голяма Желязна, Троянско; юли 1958 година.

Складиране на снопи в с.Голяма Желязна, Троянско; юли 1958 година.

Складиране на снопи в с.Голяма Желязна, Троянско; юли 1958 година.

Косачи от с.Български извор, Тетевенско; юли 1958 година.

Косачи от с.Български извор, Тетевенско; юли 1958 година.