Личен и семеен фото-архив на автора

Личен и семеен фото-архив на автора

Личен и семеен фото-архив на автора

Личен и семеен фото-архив на автора

Личен и семеен фото-архив на автора

Личен и семеен фото-архив на автора

Фотолаборатория в Лайбниц, 1945 година.

Фотолаборатория в Лайбниц, 1945 година.

17 юни 1945 година, гара София. Завръщане на група фото-кореспонденти от фронта- От ляво на дясно: Т.Славчев, Любен Антонов, Никола Стоичков и Михаил Ташев.

17 юни 1945 година, гара София. Завръщане на група фото-кореспонденти от фронта- От ляво на дясно: Т.Славчев, Любен Антонов, Никола Стоичков и Михаил Ташев.

Фотолабораторията, която Т.Славчев устройва в помещение на Управата на Червения кръст в София. След 9 септември 1944 той е постоянен фото-сътрудник на БЧК и списанието му - до към 1949 година, както и по-късно.

Фотолабораторията, която Т.Славчев устройва в помещение на Управата на Червения кръст в София. След 9 септември 1944 той е постоянен фото-сътрудник на БЧК и списанието му - до към 1949 година, както и по-късно.

1945 година, след войната, спомен за бомбардировките.

1945 година, след войната, спомен за бомбардировките.

1945 година.

1945 година.

Посрещане на група френски журналисти на летището в София, лято 1946.

Посрещане на група френски журналисти на летището в София, лято 1946.

С един от гостуващите френски журналисти (в средата) и журналиста и преводач от френски език Никола Шивачев. Септември 1946.

С един от гостуващите френски журналисти (в средата) и журналиста и преводач от френски език Никола Шивачев. Септември 1946.