Журналистът Славчо Васев в дома си

Журналистът Славчо Васев в дома си

Славчо Васев, главен редактор на в-к "Литературен фронт", в дома си, началото на 60-те години.

Славчо Васев, главен редактор на в-к "Литературен фронт", в дома си, началото на 60-те години.

Мария Купенкова през 60-те години, секретарка на гл.редактор на в."Литературен фронт".

Мария Купенкова през 60-те години, секретарка на гл.редактор на в."Литературен фронт".

Официално изпращане на Славчо Васев, главен редактор на вестника, който напуска, за да стане директор на Народния театър; на снимката от ляво-на дясно: Младен Исаев, Димитър Димов, Славчо Васев, Георги Димитров-Гошкин и Георги Караславов; 1964 година, в салона на редакцията на ул."Ангел Кънчев" 5.

Официално изпращане на Славчо Васев, главен редактор на вестника, който напуска, за да стане директор на Народния театър; на снимката от ляво-на дясно: Младен Исаев, Димитър Димов, Славчо Васев, Георги Димитров-Гошкин и Георги Караславов; 1964 година, в салона на редакцията на ул."Ангел Кънчев" 5.

1964 година, официална раздяла с главния редактор Славчо Васев (трети от ляво на дясно) в редакцията на в. "Литературен фронт"- 1.Младен Исаев 2. Димитър Димов 3. Славчо Васев 4. Гошкин

1964 година, официална раздяла с главния редактор Славчо Васев (трети от ляво на дясно) в редакцията на в. "Литературен фронт"- 1.Младен Исаев 2. Димитър Димов 3. Славчо Васев 4. Гошкин

Същото събитие 1.Димитър Димов 2. Славчо Васев 3. Георги Димитров-Гошкин. 1964 год.

Същото събитие 1.Димитър Димов 2. Славчо Васев 3. Георги Димитров-Гошкин. 1964 год.

Забава в редакцията на в."Литературен фронт", 1965 година - Димитър Денков и Сава Попов.

Забава в редакцията на в."Литературен фронт", 1965 година - Димитър Денков и Сава Попов.

Забава в редакцията на в."Литературен фронт", 1965 година. От ляво на дясно: Мария Георгиева,коректор във вестника, Сава Попов и Лиляна Василева.

Забава в редакцията на в."Литературен фронт", 1965 година. От ляво на дясно: Мария Георгиева,коректор във вестника, Сава Попов и Лиляна Василева.

Веселин Йосифов, публицист и заместник главен редактор на в."Литературен фронт", със съпругата си Димитрина, в редакцията на вестника, през 1964 година, на изпращането на Славчо Васев, който напуска, за да стане директор на Народния театър.

Веселин Йосифов, публицист и заместник главен редактор на в."Литературен фронт", със съпругата си Димитрина, в редакцията на вестника, през 1964 година, на изпращането на Славчо Васев, който напуска, за да стане директор на Народния театър.

Забава в редакцията на вестник "Литературен фронт". Художникът Борис Ангелушев, оформител на вестника, разговаря с Георги Димитров-Гошкин и съпругата му Сияйна. Крайната в ляво е Мариана Маркова, коректор на вестника. 1963 година.

Забава в редакцията на вестник "Литературен фронт". Художникът Борис Ангелушев, оформител на вестника, разговаря с Георги Димитров-Гошкин и съпругата му Сияйна. Крайната в ляво е Мариана Маркова, коректор на вестника. 1963 година.