Поетесата Лиляна Стефанова и художникът-оформител на вестник "Литературен фронт" Борис Ангелушев по време на забава в редакцията на вестника, на ул."Ангел Кънчев" 5.

Поетесата Лиляна Стефанова и художникът-оформител на вестник "Литературен фронт" Борис Ангелушев по време на забава в редакцията на вестника, на ул."Ангел Кънчев" 5.

Тамара Джеджева и Йордан Радичков на забава в редакцията на в."Литературен фронт", 1963 година.

Тамара Джеджева и Йордан Радичков на забава в редакцията на в."Литературен фронт", 1963 година.

Художникът-оформител на вестника Борис Ангелушев разговаря с поета Любомир Левчев на забава в редакцията на в. "Литературен фронт", 1963 година.

Художникът-оформител на вестника Борис Ангелушев разговаря с поета Любомир Левчев на забава в редакцията на в. "Литературен фронт", 1963 година.

Забава в редакцията на вестник "Литературен фронт"- художникът на вестника Борис Ангелушев и поетесата Лиляна Стефанова, 1963 година.

Забава в редакцията на вестник "Литературен фронт"- художникът на вестника Борис Ангелушев и поетесата Лиляна Стефанова, 1963 година.

Борис Ангелушев оформя поредния брой на в. "Литературен фронт", вляво Сава Попов; 1964г.

Борис Ангелушев оформя поредния брой на в. "Литературен фронт", вляво Сава Попов; 1964г.

Борис Ангелушев оформя поредния брой на в. "Литературен фронт"; до него Гошкин, Владимир Башев и Сава Попов, 1964г.

Борис Ангелушев оформя поредния брой на в. "Литературен фронт"; до него Гошкин, Владимир Башев и Сава Попов, 1964г.

Редакцията на в.“Литературен фронт“- Борис Ангелушев, Гошкин, Вл.Башев и Сава Попов, 1964г.

Редакцията на в.“Литературен фронт“- Борис Ангелушев, Гошкин, Вл.Башев и Сава Попов, 1964г.