Обществен живот през 70-те години

Обществен живот през 70-те години

Обществен живот през 70-те години

Обществен живот през 70-те години

Димо Казасов - публицист и политик, на творческа вечер, организирана по случай неговата 90 годишнина; 25 март 1977 година, София, Клуб на културните дейци.

Димо Казасов - публицист и политик, на творческа вечер, организирана по случай неговата 90 годишнина; 25 март 1977 година, София, Клуб на културните дейци.

Димо Казасов говори на Творческа вечер, посветена на него, по повод 90 годишния му юбилей; 25.03.1977 година, София, Клуб на културните дейци

Димо Казасов говори на Творческа вечер, посветена на него, по повод 90 годишния му юбилей; 25.03.1977 година, София, Клуб на културните дейци

Цола Драгойчева пише в книгата за впечатления на откриването на съветска фото-изложба, организирана от ТАСС, разположена на ул."Шипка" 6 в столицата през 1974 година.

Цола Драгойчева пише в книгата за впечатления на откриването на съветска фото-изложба, организирана от ТАСС, разположена на ул."Шипка" 6 в столицата през 1974 година.

Плакат на фото-изложба, организирана от ТАСС през 1974 година в столицата.

Плакат на фото-изложба, организирана от ТАСС през 1974 година в столицата.

Ген. Иван Михайлов пише в книгата за впечатления, на откриване на фото-изложбата "СССР - социализъм, мир, прогрес". Изложбата е организирана от ТАСС и се открива на 18.06.1974 година на ул."Шипка" 6 в столицата.

Ген. Иван Михайлов пише в книгата за впечатления, на откриване на фото-изложбата "СССР - социализъм, мир, прогрес". Изложбата е организирана от ТАСС и се открива на 18.06.1974 година на ул."Шипка" 6 в столицата.

Проф.Александър Обретенов получава високо отличие в Посолството на Полша у нас - Командорска звезда на Ордена "За заслуги към Полската народна република", 1976 година.

Проф.Александър Обретенов получава високо отличие в Посолството на Полша у нас - Командорска звезда на Ордена "За заслуги към Полската народна република", 1976 година.

Обща снимка в градината на Посолството на Полската народна република, след връчването на Командорска звезда на проф. Ал. Обретенов; юли 1976 година.

Обща снимка в градината на Посолството на Полската народна република, след връчването на Командорска звезда на проф. Ал. Обретенов; юли 1976 година.

Проф.Александър Обретенов, архитект и изкуствовед, разговаря с поетесата Дора Габе в посолството на Полша у нас, след като е удостоен с Командорска звезда на ордена "За заслуги към Полската народна рупублика", юли 1976 г., София.

Проф.Александър Обретенов, архитект и изкуствовед, разговаря с поетесата Дора Габе в посолството на Полша у нас, след като е удостоен с Командорска звезда на ордена "За заслуги към Полската народна рупублика", юли 1976 г., София.