Проф.Александър Обретенов (1903-1990)-архитект и изкуствовед, преподавател в Държавната политехника, по-късно ВИАС, основател през 1957 г. и първи главен редактор на в."Народна култура"; На снимката: през месец юли 1976 г. в посолството на Полша у нас е удостоен с Командорска звезда на ордена "За заслуги към Полската народна република".

Проф.Александър Обретенов (1903-1990)-архитект и изкуствовед, преподавател в Държавната политехника, по-късно ВИАС, основател през 1957 г. и първи главен редактор на в."Народна култура"; На снимката: през месец юли 1976 г. в посолството на Полша у нас е удостоен с Командорска звезда на ордена "За заслуги към Полската народна република".

Видният юрист, общественик, дипломат, народен представител акад. Петко Стайнов говори на среща на Комитета за европейско сътрудничество и балканско разбирателство, Клуб на журналистите, 1972 г.

Видният юрист, общественик, дипломат, народен представител акад. Петко Стайнов говори на среща  на Комитета за европейско сътрудничество и балканско разбирателство, Клуб на журналистите, 1972 г.

Акад.Петко Стайнов, роден 1890 г. - юрист, общественик, дипломат, народен представител от 1923 г. почти без прекъсване, до смъртта си през 1972 г., посланик в Белгия и Франция през 30-те г., министър на външните работи 1944-1946 г. На снимката: Среща по външно-политически въпроси в Клуба на журналистите през 1972 г.

Акад.Петко Стайнов, роден 1890 г. - юрист, общественик, дипломат, народен представител от 1923 г. почти без прекъсване, до смъртта си през 1972 г., посланик в Белгия и Франция през 30-те г., министър на външните работи 1944-1946 г. На снимката: Среща по външно-политически въпроси в Клуба на журналистите през 1972 г.