Опелото на видния журналист Петко Пенчев (1882-1947) в църквата "Св.Неделя" в столицата, май 1947 година. (10 последователни кадъра от това събитие)

Опелото на видния журналист Петко Пенчев (1882-1947) в църквата "Св.Неделя" в столицата, май 1947 година. (10 последователни кадъра от това събитие)

Опелото на видния деец на ВМОРО и журналист Петко Пенчев в храма "Св.Неделя" през май 1947 година.

Опелото на видния деец на ВМОРО и журналист Петко Пенчев в храма "Св.Неделя" през май 1947 година.

Опелото на Петко Пенчев през м. май 1947 година в храма "Св.Неделя" в столицата; Четник в четите на Хр.Чернопеев и на Яне Сандански, журналист и редактор на няколко вестника, между които и "Зора" , "Демократически сговор" и в."Изгрев". Председател на Дружеството на столичните журналисти през 30-те години.

Опелото на Петко Пенчев през м. май 1947 година в храма "Св.Неделя" в столицата; Четник в четите на Хр.Чернопеев и на Яне Сандански, журналист и редактор на няколко вестника, между които и "Зора" , "Демократически сговор" и в."Изгрев". Председател на Дружеството на столичните журналисти през 30-те години.

Май 1947 година-Кимон Георгиев, вицепремиер, се прощава с видния деец на ВМОРО Петко Пенчев, който през 30-те години редактира вестника на партия "Звено"- вестник "Изгрев" (Кимон Георгиев също е от "Звено")

Май 1947 година-Кимон Георгиев, вицепремиер, се прощава с видния деец на ВМОРО Петко Пенчев, който през 30-те години редактира вестника на партия "Звено"- вестник "Изгрев" (Кимон Георгиев също е от "Звено")

1947 година, м.май-Момент от опелото на Петко Пенчев, виден деец на ВМОРО и четник в четите на Хр.Чернопеев и на Яне Сандански, журналист и редактор на няколко вестника.

1947 година, м.май-Момент от опелото на Петко Пенчев, виден деец на ВМОРО и четник в четите на Хр.Чернопеев и на Яне Сандански, журналист и редактор на няколко вестника.

Прощаване с журналиста Петко Пенчев, май 1947 година, храм "Св.Неделя".

Прощаване с журналиста Петко Пенчев, май 1947 година, храм "Св.Неделя".

Опелото на видния журналист и деец на ВМОРО Петко Пенчев (1882-1947) в столичния храм "Св.Неделя" през май 1947 година. На снимката: роднините и близките на П.Пенчев

Опелото на видния журналист и деец на ВМОРО Петко Пенчев (1882-1947) в столичния храм "Св.Неделя" през май 1947 година. На снимката: роднините и близките на П.Пенчев

Журналисти, общественици и министри изпращат видния журналист и деец на ВМОРО Петко Пенчев. Май 1947 година, храм "Св.Неделя". Точно в средата е земеделският водач Никола Петков

Журналисти, общественици и министри изпращат видния журналист и деец на ВМОРО Петко Пенчев. Май 1947 година, храм "Св.Неделя". Точно в средата е земеделският водач Никола Петков

Изпращане на видния деец на ВМОРО, четник в четите на Христо Чернопеев и на Яне Сандански, редактор на вестниците "Илинден", "Зора", "Знаме", "Демократически сговор", както и в."Изгрев" на "Звено". Май 1947 година, храма "Св.Неделя".

Изпращане на видния деец на ВМОРО, четник в четите на Христо Чернопеев и на Яне Сандански, редактор на вестниците "Илинден", "Зора", "Знаме", "Демократически сговор", както и в."Изгрев" на "Звено". Май 1947 година, храма "Св.Неделя".

СБЖ през 50-те години.

СБЖ през 50-те години.