Никола Шивачев, журналист и преводач на френска литература, със семейството си: съпругата му и сина му Александър, станал телевизионен режисьор. Снимка от 1950 год.

Никола Шивачев, журналист и преводач на френска литература, със семейството си: съпругата му и сина му Александър, станал телевизионен режисьор. Снимка от 1950 год.

Владимир Топенчаров и Любен Велев на изложба по случай 110 години от първия български вестник "Български орел", 1956 година.

Владимир Топенчаров и Любен Велев на изложба по случай 110 години от първия български вестник "Български орел", 1956 година.

Столични журналисти, 24 май 1941 година.

Столични журналисти, 24 май 1941 година.

Редакторите на независимия вестник "Ден", излизал през 1945-1946 г. В средата: главният редактор Славчо Васев

Редакторите на независимия вестник "Ден", излизал през 1945-1946 г. В средата: главният редактор Славчо Васев

Петър Тасев в редакцията на независимия вестник "Ден", който редактира заедно със Славчо Васев през 1945-1946 г. (Петър Тасев (1896-1984) работи от 1927 до 1944 във всекидневника "Мир" и е последният му главен редактор. Успява да се спаси от Народния съд и след 9.IX.1944 работи във в."Труд", "Земеделско знаме" и сп."България"

Петър Тасев в редакцията на независимия вестник "Ден", който редактира заедно със Славчо Васев през 1945-1946 г.       (Петър Тасев (1896-1984) работи от 1927 до 1944 във всекидневника "Мир" и е последният му главен редактор. Успява да се спаси от Народния съд и след 9.IX.1944 работи във в."Труд", "Земеделско знаме" и сп."България"

Редакцията на вестник "Ден", редакторът на вестника Славчо Васев, 1945-1946 г.

Редакцията на вестник "Ден", редакторът на вестника Славчо Васев, 1945-1946 г.