Журналистът Славчо Васев в дома си

Журналистът Славчо Васев в дома си

Славчо Васев, главен редактор на в-к "Литературен фронт", в дома си, началото на 60-те години.

Славчо Васев, главен редактор на в-к "Литературен фронт", в дома си, началото на 60-те години.

Мария Купенкова през 60-те години, секретарка на гл.редактор на в."Литературен фронт".

Мария Купенкова през 60-те години, секретарка на гл.редактор на в."Литературен фронт".

Вторият курс по чужди езици, организиран от Съюза на българските журналисти за колеги от цялата страна; Почивка между занятията в парка на почивния дом в Банкя, където се провеждат курсовете; 1969 година.

Вторият курс по чужди езици, организиран от Съюза на българските журналисти за колеги от цялата страна; Почивка между занятията в парка на почивния дом в Банкя, където се провеждат курсовете; 1969 година.

Участниците във втория курс по чужди езици, организиран от СБЖ за журналисти от цялата страна, 1969 година.

Участниците във втория курс по чужди езици, организиран от СБЖ за журналисти от цялата страна, 1969 година.

Димитър Топалов, преподавател по английски език и методист на курсовете по чужди езици, организирани от СБЖ за журналисти, в Банкя; 1969 година.

Димитър Топалов, преподавател по английски език и методист на курсовете по чужди езици, организирани от СБЖ за журналисти, в Банкя; 1969 година.

8 членна делегация от Съюза на съветските журналисти, водена от В.Н.Голубьов, гостува на СБЖ през м.декември 1968 година. На снимката: след подписване на Протокол за сътрудничество между двата съюза за 1969 година.Георги Боков(с мустаците) - председател на СБЖ, в дясно до него: А.Симуров, кореспондент на в."Правда" в България.

8 членна делегация от Съюза на съветските журналисти, водена от В.Н.Голубьов, гостува на СБЖ през м.декември 1968 година. На снимката: след подписване на Протокол за сътрудничество между двата съюза за 1969 година.Георги Боков(с мустаците) - председател на СБЖ, в дясно до него: А.Симуров, кореспондент на в."Правда" в България.

Николай Георгиев, подпредседател на Президиума на Народното събрание, връчва ордени на журналисти, по повод 1100 години от създаването на славянската азбука; 6 юли 1963 година, Клуб на СБЖ.

Николай Георгиев, подпредседател на Президиума на Народното събрание, връчва ордени на журналисти, по повод 1100 години от създаването на славянската азбука; 6 юли 1963 година, Клуб на СБЖ.

Владимир Топенчаров получава орден "Кирил и Методий" във връзка с 1100 години от създаването на славянската азбука; Клуб на СБЖ, юли 1963 година.

Владимир Топенчаров получава орден "Кирил и Методий" във връзка с 1100 години от създаването на славянската азбука; Клуб на СБЖ, юли 1963 година.

Николай Георгиев, подпредседател на Президиума на НС, връчва орден "Кирил и Методий" на журналиста Делчо Кръстев, главен редактор на в."Вечерни новини"; юли 1963 година, Клуб на СБЖ.

Николай Георгиев, подпредседател на Президиума на НС, връчва орден "Кирил и Методий" на журналиста Делчо Кръстев, главен редактор на в."Вечерни новини"; юли 1963 година, Клуб на СБЖ.