Спортният журналист ИВАН ДЕЛЧЕВ, с втората си съпруга Евгения Киранова, на благотворителния бал, организиран от СБЖ, на 27 април 1990 година в зала "България".

Спортният журналист ИВАН ДЕЛЧЕВ, с втората си съпруга Евгения Киранова, на благотворителния бал, организиран от СБЖ, на 27 април 1990 година в зала "България".

Наши майстори фото-репортери на обща снимка след едно събрание на фото-секцията към Съюза на българските журналисти през 1987 година.

Наши майстори фото-репортери на обща снимка след едно събрание на фото-секцията към Съюза на българските журналисти през 1987 година.

Редакцията на в. "Учителско дело" през м.август 1989 година, в кабинета на главния редактор Пенчо Чернаев; от ляво - Иван Търговски, фото-редактор във вестника, от дясно - Пенчо Чернаев.

Редакцията на в. "Учителско дело" през м.август 1989 година, в кабинета на главния редактор Пенчо Чернаев; от ляво - Иван Търговски, фото-редактор във вестника, от дясно - Пенчо Чернаев.

Татяна Стоянова и Снежана Тодорова от Отдел Международен на СБЖ, в един от работните кабинети на Съюза, 1989 година.

Татяна Стоянова и Снежана Тодорова от Отдел Международен на СБЖ, в един от работните кабинети на Съюза, 1989 година.

Сваляне на огромната снимка на Тодор Живков от стената в Клуба на журналистите - 27 април 1990, пролетен благотворителен бал на СБЖ.

Сваляне на огромната снимка на Тодор Живков от стената в Клуба на журналистите - 27 април 1990, пролетен благотворителен бал на СБЖ.

Среща на журналисти-международници в салона на х-л "Балкан" (днес "Шератон") с участието на председателя на Международната организация на журналистите Каарле Норденстренг (първия в ляво) До него: Веселин Йосифов, Павел Писарев и секретарят на МОЖ Борис Сахаров; юни 1980 г.

Среща на журналисти-международници в салона на х-л "Балкан" (днес "Шератон") с участието на председателя на Международната организация на журналистите Каарле Норденстренг (първия в ляво) До него: Веселин Йосифов, Павел Писарев и секретарят на МОЖ Борис Сахаров; юни 1980 г.

същото

същото

същото

същото

същото

същото

СБЖ през 80-те год.- до 1992 год.

СБЖ през 80-те год.- до 1992 год.