СБЖ през 80-те год.- до 1992 год.

СБЖ през 80-те год.- до 1992 год.

Във връзка със своя 60 годишен юбилей, Веселин Йосифов, председател на СБЖ, получава Паметен медал "Юлиус Фучик" от Международната организация на журналистите; юни 1980 година; на снимката: втори-Каарле Норденстренг, председател на МОЖ, Коста Андреев, Веселин Йосифов и Милко Балев.

Във връзка със своя 60 годишен юбилей, Веселин Йосифов, председател на СБЖ, получава Паметен медал "Юлиус Фучик" от Международната организация на журналистите; юни 1980 година; на снимката: втори-Каарле Норденстренг, председател на МОЖ, Коста Андреев, Веселин Йосифов и Милко Балев.

Веселин Йосифов, председател на СБЖ, разглежда грамотата, след като е получил Паметния медал "Юлиус Фучик" на Международната организация на журналистите, през юни 1980 година, когато навършва 60 години.

Веселин Йосифов, председател на СБЖ, разглежда грамотата, след като е получил Паметния медал "Юлиус Фучик" на Международната организация на журналистите, през юни 1980 година, когато навършва 60 години.

Честване 60 годишнината на Веселин Йосифов в Стара Загора, юли 1980 година. На официалната вечеря присъства Тодор Живков (отдясно на Йосифов, който е изправен); от ляво са поетите Димитър Методиев и Георги Джагаров.

Честване 60 годишнината на Веселин Йосифов в Стара Загора, юли 1980 година. На официалната вечеря присъства Тодор Живков (отдясно на Йосифов, който е изправен); от ляво са поетите Димитър Методиев и Георги Джагаров.

Честване 60 годишния юбилей на Веселин Йосифов, председател на СБЖ, през м.юли 1980 година, в родната му Стара Загора. Момент от официалната вечеря: В.Йосифов чете някакво поздравление на Тодор Живков.

Честване 60 годишния юбилей на Веселин Йосифов, председател на СБЖ, през м.юли 1980 година, в родната му Стара Загора. Момент от официалната вечеря: В.Йосифов чете някакво поздравление на Тодор Живков.

Момент от официалната вечеря за 60 годишния юбилей на Веселин Йосифов, председател на СБЖ в периода 1976-1986 години; На масата, крайният в ляво Лалю Димитров, поетите Димитър Методиев и Георги Джагаров, В.Йосифов, Тодор Живков, ?? и Милко Балев. Юли 1980 година, Стара Загора.

Момент от официалната вечеря за 60 годишния юбилей на Веселин Йосифов, председател на СБЖ в периода 1976-1986 години; На масата, крайният в ляво Лалю Димитров, поетите Димитър Методиев и Георги Джагаров, В.Йосифов, Тодор Живков, ?? и Милко Балев. Юли 1980 година, Стара Загора.

Веселин Йосифов като председател на СБЖ, на бюрото си, през юли 1980 година, разглежда подаръците, които е получил от колегите и Съюза, по повод своята 60 годишнина.

Веселин Йосифов като председател на СБЖ, на бюрото си, през юли 1980 година, разглежда подаръците, които е получил от колегите и Съюза, по повод своята 60 годишнина.

Веселин Йосифов - журналист и литературен критик, зам.главен редактор на в."Литературен фронт" през 60-те години, създател и главен редактор на в. "Антени" през 70-те и 80-те години, председател на СБЖ от 1976 до 1986 година. Силен публицист, с непокорен дух и остро перо. На снимката от м.юли 1980 година, В.Йосифов празнува 60 годишен юбилей. Ножовете на бюрото са му подарени за рождения му ден.

Веселин Йосифов - журналист и литературен критик, зам.главен  редактор на в."Литературен фронт" през 60-те години, създател и главен редактор на в. "Антени" през 70-те и 80-те години, председател на СБЖ от 1976 до 1986 година. Силен публицист, с непокорен дух  и остро перо. На снимката от м.юли 1980 година, В.Йосифов празнува 60 годишен юбилей. Ножовете на бюрото са му подарени за рождения му ден.

Драган Тенев - адвокат и сладкодумен разказвач, автор на няколко книги, със съпругата си Надя; 27 април 1990 година, Пролетен благотворителен бал, организиран от СБЖ.

Драган Тенев - адвокат и сладкодумен разказвач, автор на няколко книги, със съпругата си Надя;  27 април 1990 година, Пролетен благотворителен бал, организиран от СБЖ.

Акад. Владимир Топенчаров (1905-1997), журналист, историк и политик, е проучвал катарите и тяхната история. Освен главен редактор на в."Отечествен фронт", той е бил и наш посланик във Франция. На снимката Вл.Топенчаров представя книга за катарите и богомилите, излязла във Франция; декември 1980 година.

Акад. Владимир Топенчаров (1905-1997), журналист, историк и политик, е проучвал катарите и тяхната история. Освен главен редактор на в."Отечествен фронт", той е бил и наш посланик във Франция. На снимката Вл.Топенчаров представя книга за катарите и богомилите, излязла във Франция; декември 1980 година.