В завода за фотографска хартия ФОХАР, в кв.Бояна, през 1980 година

В завода за фотографска хартия  ФОХАР, в кв.Бояна, през 1980 година

В завода за фотографска хартия ФОХАР, в кв Бояна, 1980 год

В завода за фотографска хартия ФОХАР, в кв Бояна, 1980 год

Работнички от завод ФОХАР през 1980 година.

Работнички от завод ФОХАР през 1980 година.

Анастас Цанков през 1976 година, по време на командировка до Русе и Лом, във връзка с фото-конкурса "Хора на път", организиран от в."Транспортен глас".

Анастас Цанков през 1976 година, по време на командировка до Русе и Лом, във връзка с фото-конкурса "Хора на път", организиран от в."Транспортен глас".

Христо Славов през 1976 година, по време на командировка до Русе и Лом, във връзка с фото-конкурса "Хора на път", организиран от в."Транспортен глас".

Христо Славов през 1976 година, по време на командировка до Русе и Лом, във връзка с фото-конкурса "Хора на път", организиран от в."Транспортен глас".

Христо Славов в Клуба на СБЖ, на ежегодния пролетен бал на фото-журналистите; 1975 год.

Христо Славов в Клуба на СБЖ, на ежегодния пролетен бал на фото-журналистите; 1975 год.

Фотографи и фото-журналисти

Фотографи и фото-журналисти

Христо Славов (в средата) през 1975 година, на традиционния пролетен бал на фото-журналистите в Клуба на СБЖ.

Христо Славов (в средата) през 1975 година, на традиционния пролетен бал на фото-журналистите в Клуба на СБЖ.

Събрание на фото-секцията към Съюза на българските журналисти (СБЖ), 1987 година. (7 последователни кадъра)

Събрание на фото-секцията към Съюза на българските журналисти (СБЖ), 1987 година. (7 последователни кадъра)

Фотографи и фото-журналисти

Фотографи и фото-журналисти