Откриване фотоизложба на жени-фотожурналистки в Клуба на СБЖ, 2 март 1979г.Тодор Славчев поздравява с бонбони авторките на изложбата (на снимката - с Кирилка Савова)

Откриване фотоизложба на жени-фотожурналистки в Клуба на СБЖ, 2 март 1979г.Тодор Славчев поздравява с бонбони авторките на изложбата (на снимката - с Кирилка Савова)

Венцеслав Юскеселиев и Деяна Стаматова на традиционния Бал на фотожурналистите, 2 март 1979 г. Клуб на журналистите

Венцеслав Юскеселиев и Деяна Стаматова на традиционния Бал на фотожурналистите, 2 март 1979 г. Клуб на журналистите

Лоте Михайлова, Никола Стоичков и Деяна Стаматова на ежегодния Бал на фотожурналистите, Клуба на СБЖ, 2 март 1979 г.

Лоте Михайлова, Никола Стоичков и Деяна Стаматова на ежегодния Бал на фотожурналистите, Клуба на СБЖ, 2 март 1979 г.

Васил Кацев разглежда забавни снимки на колеги на ежегодния Бал на фотожурналистите в Клуба на СБЖ, София, 1979 г.

Васил Кацев разглежда забавни снимки на колеги на ежегодния Бал на фотожурналистите в Клуба на СБЖ, София, 1979 г.

Бал на фотожурналистите, Петко Цонков, Иван Андреев и Лоте Михайлова, Клуб на журналистите, София, 1979 г.

Бал на фотожурналистите, Петко Цонков, Иван Андреев и Лоте Михайлова, Клуб на журналистите, София, 1979 г.

Димитър Кацев, Георги Панамски, Кръстина Узунова и Крум Арсов на Бал на фотожурналистите 20.01.1973 г. Клуб на СБЖ

Димитър Кацев, Георги Панамски, Кръстина Узунова и Крум Арсов на Бал на фотожурналистите 20.01.1973 г. Клуб на СБЖ

Димитър Димитров и Георги Панамски на традиционния ежегоден бал на фотожурналистите, 1973 г.

Димитър Димитров и Георги Панамски на традиционния ежегоден бал на фотожурналистите, 1973 г.