Март 1975 г. Полковник Рангел Златков, военен журналист и публицист, издирил и описал в книга 171 фронтови вестници и бюлетини, говори на среща, организирана от СБЖ, с ветерани редактори на вестник "Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия

Март 1975 г. Полковник Рангел Златков, военен журналист и публицист, издирил и описал в книга 171 фронтови вестници и бюлетини, говори на среща, организирана от СБЖ, с ветерани редактори на вестник "Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия

Март 1975 г. Среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. Голяма група наши писатели и журналисти участват във II фаза на Отечествената война-1945 г. Един от тях е Теньо Стоянов (на снимката), специален кореспондент на в. "Работническо дело" на фронта тогава.

Март 1975 г. Среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. Голяма група наши писатели и журналисти участват във II фаза на Отечествената война-1945 г. Един от тях е Теньо Стоянов (на снимката), специален кореспондент на в. "Работническо дело" на фронта тогава.

Март 1975 г. Среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. На снимката: Ангел Тодоров, един от редакторите на вестник"Фронтовак", подготвян и печатан на фронта в Унгария и Австрия, като печатан ежедневник на 2 страници, с тираж 10-15 хиляди бр.

Март 1975 г. Среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. На снимката: Ангел Тодоров, един от редакторите на вестник"Фронтовак", подготвян и печатан на фронта в Унгария и Австрия, като печатан ежедневник на 2 страници, с тираж 10-15 хиляди бр.

Март 1975 г. Среща на редакторите на в. "Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. На снимката: Вертер Хлебаров разказва за издаването на фронтовия вестник "В бой за родината", отразил подвизите на 29-ти пехотен Ямболски полк.

Март 1975 г. Среща на редакторите на в. "Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. На снимката: Вертер Хлебаров разказва за издаването на фронтовия вестник "В бой за родината", отразил подвизите на 29-ти пехотен Ямболски полк.

Март 1975 г. Среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и пом. командири от Първа армия, организирана от СБЖ. Голяма група наши писатели и журналисти участвуват във II фаза на Отечествената война 1945 г. Един от тях е Иван Бурин (на снимката), редактор във в."Часовой", сътрудник на в. "Фронтовак" и "Народна войска".

Март 1975 г. Среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и пом. командири от Първа армия, организирана от СБЖ. Голяма група наши писатели и журналисти участвуват във II фаза на Отечествената война 1945 г. Един от тях е Иван Бурин (на снимката), редактор във в."Часовой", сътрудник на в. "Фронтовак" и "Народна войска".

Март 1975 г. Среща на редакторите на в. "Фронтовак", военни дописници и пом.командири на Първа армия, организирана от СБЖ. На снимката: Иван Мартинов, главен редактор на в. "Фронтовак".

Март 1975 г. Среща на редакторите на в. "Фронтовак", военни дописници и пом.командири на Първа армия, организирана от СБЖ. На снимката: Иван Мартинов, главен редактор на в. "Фронтовак".

Март 1975 г. Среща на редакторите на в. "Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. На снимката: полк. Никола Петров, бивш пом.командир на Трета балканско-дравска дивизия, разказва за издаването на фронта в Унгария на вестник "Балканец"

Март 1975 г. Среща на редакторите на в. "Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. На снимката: полк. Никола Петров, бивш пом.командир на Трета балканско-дравска дивизия, разказва за издаването на фронта в Унгария на вестник "Балканец"

Март 1975 г. Среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. Петър Славински (на снимката) e един от редакторите на "Фронтовак"-вестник, издаван в боеви условия през II фаза на Отечестввената война, в Унгария и Австрия, 1945 г.

Март 1975 г. Среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и пом.командири от Първа армия, организирана от СБЖ. Петър Славински (на снимката) e един от редакторите на "Фронтовак"-вестник, издаван в боеви условия през II фаза на Отечестввената война, в Унгария и Австрия, 1945 г.

Март 1975 г.Научно-изследователският център по журналистика при СБЖ и редакцията на сп."Български журналист" организират среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и помощник командири на I българска армия, за да разкажат за своята фронтова дейност преди 30 години.

Март 1975 г.Научно-изследователският център по журналистика при СБЖ и редакцията на сп."Български журналист" организират среща на редакторите на в."Фронтовак", военни дописници и помощник командири на I българска армия, за да разкажат за своята фронтова дейност преди 30 години.

Март 1975 г. Среща на военни дописници, редактори на в. "Фронтовак" и пом.командири от Първа армия, участници във II фаза на Отечествената война в Унгария и Австрия-1945 г. От ляво на дясно:художникът Димитър Вълканов, Теньо Стоянов, спец.кореспондент на в."Работническо дело", и военният журналист полк.Рангел Златков, издирил и описал в книга 171 фронтови вестници и бюлетини.

Март 1975 г. Среща на военни дописници, редактори на в. "Фронтовак" и пом.командири от Първа армия, участници във II фаза на Отечествената война в Унгария и Австрия-1945 г. От ляво на дясно:художникът Димитър Вълканов, Теньо Стоянов, спец.кореспондент на в."Работническо дело", и военният журналист полк.Рангел Златков, издирил и описал в книга 171 фронтови вестници и бюлетини.