През 1969 година, в навечерието на 24 май, в редакцията на сп. "Славяни" гостуват изтъкнати професори-слависти. На снимката - проф.Бруно Мериджи (в средата) от университета в Милано разговаря с Никола Спиров (в дясно), главен секретар на Славянския комитет.

През 1969 година, в навечерието на 24 май, в редакцията на сп. "Славяни" гостуват изтъкнати професори-слависти. На снимката - проф.Бруно Мериджи (в средата) от университета в Милано разговаря с Никола Спиров (в дясно), главен секретар на Славянския комитет.

В навечерието на 24 май 1969 година, в редакцията на сп."Славяни" се организира среща с четирима изтъкнати слависти. На снимката: проф.Бруно Мериджи от Миланския университет, проф. Евгений Кирилюк от Украйна и Никола Спиров, гл.секретар на Славянския комитет.

В навечерието на 24 май 1969 година, в редакцията на сп."Славяни" се организира среща с четирима изтъкнати слависти. На снимката: проф.Бруно Мериджи от Миланския университет, проф.  Евгений Кирилюк от Украйна и Никола Спиров, гл.секретар на Славянския комитет.

Проф.Евгений Кирилюк от Украйна участва в среща на изтъкнати слависти, организирана от Славянския комитет в България; м.май 1969 година.

Проф.Евгений Кирилюк от Украйна участва в среща на изтъкнати слависти, организирана от Славянския комитет в България; м.май 1969 година.

Проф. Павел Новотни, директор на Лужичко-сръбския институт в гр.Бауцен, ГДР, участва в среща на изтъкнати слависти, организирана от българския Славянски комитет, през м.май 1969 година.

Проф. Павел Новотни, директор на Лужичко-сръбския институт в гр.Бауцен, ГДР, участва в среща на изтъкнати слависти, организирана от българския Славянски комитет, през м.май 1969 година.

Участниците в срещата на видни слависти, организирана в навечерието на 24 май 1969 година от Славянския комитет. От ляво на дясно:1.Н.Стайков, гл.редактор на сп."Славяни" 4.проф.П.Новотни 5.проф.Б.Мериджи 6.Н.Спиров,гл.секретар на Славянския комитет 7.проф.Е.Кирилюк

Участниците в срещата на видни слависти, организирана в навечерието на 24 май 1969 година от Славянския комитет. От ляво на дясно:1.Н.Стайков, гл.редактор на сп."Славяни" 4.проф.П.Новотни 5.проф.Б.Мериджи 6.Н.Спиров,гл.секретар на Славянския комитет 7.проф.Е.Кирилюк

Участници в срещата на видни слависти, организирана от Славянския комитет в навечерието на 24 май 1969 година. От ляво на дясно: 1.? 2.Н.Стайков, гл.редактор на сп.Славяни 3.Христофор Тзавела 4.? 5.проф.П.Новотни 6.проф.Б.Мериджи 7.Н.Спиров-гл.секретар на Славянския комитет 8. проф.Е.Кирилюк 9.?

Участници в срещата на видни слависти, организирана от Славянския комитет в навечерието на 24 май 1969 година. От ляво на дясно: 1.? 2.Н.Стайков, гл.редактор на сп.Славяни 3.Христофор Тзавела 4.? 5.проф.П.Новотни 6.проф.Б.Мериджи 7.Н.Спиров-гл.секретар на Славянския комитет 8. проф.Е.Кирилюк 9.?

Дългогодишният емигрант Петър Пелин, роден в Сопот, се завръща в родината през 1967 година и дава вечеря за съученици, роднини, приятели и служители на Славянския комитет в софийския ресторант "Гамбринус". Петър Пелин живее в Сент Луис, САЩ, и има предприятие за асфалтиране на пътища. На снимката П.Пелин (отдясно) се здрависва с Георги Тамбуев от Славянския комитет. (10 последователни кадъра от събитието)

Дългогодишният емигрант Петър Пелин, роден в Сопот, се завръща в родината през 1967 година и  дава вечеря за съученици, роднини, приятели и служители на Славянския комитет в софийския ресторант  "Гамбринус". Петър Пелин живее в Сент  Луис, САЩ, и има предприятие за асфалтиране на пътища. На снимката  П.Пелин (отдясно) се здрависва с  Георги Тамбуев от Славянския комитет. (10 последователни кадъра от събитието)

Славянски комитет

Славянски комитет

Славянски комитет

Славянски комитет

Славянски комитет

Славянски комитет