Редакцията на вестник "Фронтовак"- вляво, с очилата-главният радактор Иван Мартинов

Редакцията на вестник "Фронтовак"- вляво, с очилата-главният радактор Иван Мартинов

Ген.Стойчев и офицери в освободена Виена, Двореца на Хабсбургите, 1945г.

Ген.Стойчев и офицери в освободена Виена, Двореца на Хабсбургите, 1945г.

Ген. Владимир Стойчев награждава Иван Мартинов, Дако Даковски и Ламар

Ген. Владимир Стойчев награждава Иван Мартинов, Дако Даковски и Ламар

Група военни фотокореспонденти: Тодор Славчев, Любен Антонов, Никола Стоичков и Михаил Ташев; 17 юни 1945г. Гара София; (автор: Никола Стоичков)

Група военни фотокореспонденти: Тодор Славчев, Любен Антонов, Никола Стоичков и Михаил Ташев; 17 юни 1945г. Гара София; (автор: Никола Стоичков)

Унгария, 1945г.; от ляво на дясно:1.? 2.полк.Петър Хаджииванов 3.Тодор Славчев, фотокореспондент 4.ген.Владимир Стойчев,командир на Първа българска армия 5.Милко Божилов, фотокореспондент 6.Теню Стоянов, журналист 7.Иван Мартинов, главен редактор на в."Фронтовак".

Унгария, 1945г.; от ляво на дясно:1.? 2.полк.Петър Хаджииванов 3.Тодор Славчев, фотокореспондент 4.ген.Владимир Стойчев,командир на Първа българска армия 5.Милко Божилов, фотокореспондент  6.Теню Стоянов, журналист 7.Иван Мартинов, главен редактор на в."Фронтовак".

Маршал Толбухин на посещение в щаба на I българска армия, след връчване на ордени и медали на наши офицери, гр.Надканижа, Унгария, 1945г.

Маршал Толбухин на посещение в щаба на I българска армия, след връчване на ордени и медали на наши офицери, гр.Надканижа, Унгария, 1945г.

Строеж на мост над р.Мур; 1945

Строеж на мост над р.Мур; 1945

Строеж на мост над р.Мур; вляво-Ген.Щерю Атанасов

Строеж на мост над р.Мур; вляво-Ген.Щерю Атанасов

Фотолабораторията към щаба на I бълг.армия, Лайбниц, 1945 г.

Фотолабораторията към щаба на I бълг.армия, Лайбниц, 1945 г.

Фронтова фотоизложба, гр.Надканижа, 1945г.

Фронтова фотоизложба, гр.Надканижа, 1945г.