На фронта в Унгария, 1945 г.

На фронта в Унгария, 1945 г.