Проф.Александър Обретенов получава високо отличие в Посолството на Полша у нас - Командорска звезда на Ордена "За заслуги към Полската народна република", 1976 година.

Проф.Александър Обретенов получава високо отличие в Посолството на Полша у нас - Командорска звезда на Ордена "За заслуги към Полската народна република", 1976 година.

В посолството на Полската Народна република, юли 1976 година. Поздравления с чаша вино за проф.Александър Обретенов (втори от ляво на дясно), който е удостоен с отличието Командорска звезда.

В посолството на Полската Народна република, юли 1976 година. Поздравления с чаша вино за проф.Александър Обретенов (втори от ляво на дясно), който е удостоен с отличието Командорска звезда.

Посолство на република Полша

Посолство на република Полша

Българската поетеса Дора Габе, която е и преводач от полски език на художествена литература, гостува на Посолството, по повод награждаването на проф. Ал.Обретенов с Командорска звезда. Юли 1976 година.

Българската поетеса Дора Габе, която е и преводач от полски език на художествена литература, гостува на Посолството, по повод награждаването на проф. Ал.Обретенов с Командорска звезда. Юли 1976 година.

Обща снимка в градината на Посолството на Полската народна република, след връчването на Командорска звезда на проф. Ал. Обретенов; юли 1976 година.

Обща снимка в градината на Посолството на Полската народна република, след връчването на Командорска звезда на проф. Ал. Обретенов; юли 1976 година.

Проф.Александър Обретенов, архитект и изкуствовед, разговаря с поетесата Дора Габе в посолството на Полша у нас, след като е удостоен с Командорска звезда на ордена "За заслуги към Полската народна рупублика", юли 1976 г., София.

Проф.Александър Обретенов, архитект и изкуствовед, разговаря с поетесата Дора Габе в посолството на Полша у нас, след като е удостоен с Командорска звезда на ордена "За заслуги към Полската народна рупублика", юли 1976 г., София.

Проф.Александър Обретенов (1903-1990)-архитект и изкуствовед, преподавател в Държавната политехника, по-късно ВИАС, основател през 1957 г. и първи главен редактор на в."Народна култура"; На снимката: през месец юли 1976 г. в посолството на Полша у нас е удостоен с Командорска звезда на ордена "За заслуги към Полската народна република".

Проф.Александър Обретенов (1903-1990)-архитект и изкуствовед, преподавател в Държавната политехника, по-късно ВИАС, основател през 1957 г. и първи главен редактор на в."Народна култура"; На снимката: през месец юли 1976 г. в посолството на Полша у нас е удостоен с Командорска звезда на ордена "За заслуги към Полската народна република".