Георги Попов (1889-1958) е министър на социалната политика през 1945-1946 год, в правителството на Кимон Георгиев. Три снимки в кабинета му, като министър.

Георги Попов (1889-1958) е министър на социалната политика през 1945-1946 год, в правителството на Кимон Георгиев. Три снимки в кабинета му, като министър.

Георги Попов, юрист и министър на социалната политика в периода 17.08.1945 год.- 22.11.1946 год.

Георги Попов, юрист и министър на социалната политика в периода 17.08.1945 год.- 22.11.1946 год.

Георги Попов (1889-1958) като миниктър на социалната политика през 1945-1946 год., в работния си кабинет в министерството.

Георги Попов (1889-1958) като миниктър на социалната политика през 1945-1946 год., в работния си кабинет в министерството.

Откриване в Габрово на осигурителна каса с поликлиника, 1947 година. (15 последователни кадъра от събитието)

Откриване в Габрово на осигурителна каса с поликлиника, 1947 година. (15 последователни кадъра от събитието)

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944

Социална политика и обществено осигуряване след 9.IX.1944