Пасаж Св.Никола в столицата, където са се помещавали редакционните помещения на сп."Трудови вести;" края на 30-те години

Пасаж Св.Никола в столицата, където са се помещавали редакционните помещения на сп."Трудови вести;" края на 30-те години

Тодор Славчев на балкона на редакцията на сп. "Трудови вести" на Пасаж "Св.Никола" в София, края на 30-те години.

Тодор Славчев на балкона на редакцията на сп. "Трудови вести" на Пасаж "Св.Никола" в София, края на 30-те години.

Художникът Кирил Буюклийски, сътрудник в сп."Трудови вести" и Страшимир Нонов на балкона на редакционните помещения на списанието, на Пасаж Св.Никола (днес на това място е ЦУМ)

Художникът Кирил Буюклийски, сътрудник в сп."Трудови вести" и Страшимир Нонов на балкона на редакционните помещения на списанието, на Пасаж Св.Никола (днес на това място е ЦУМ)

Редакция на сп."Трудови вести"- от ляво на дясно: Страшимир Нонов, Александър Панайотов, Тодор Славчев-главен редактор, Асен Янков -отговарящ за администрация и абонаменти, Георги Икономов, отговарящ за картотеката; 1938 г.

Редакция на сп."Трудови вести"- от ляво на дясно: Страшимир Нонов, Александър Панайотов, Тодор Славчев-главен редактор, Асен Янков -отговарящ за администрация и абонаменти, Георги Икономов, отговарящ за картотеката; 1938 г.

Края на 30-те год. Служители в редакцията на сп."Трудови вести" - от ляво на дясно: Никола Стоичков - помощник, Страшимир Нонов, Александър Панайотов-редактор, Асен Янков-отг. за абонаментите, Георги Икономов-отг. за картотеката.

Края на 30-те год. Служители в редакцията на сп."Трудови вести" - от ляво на дясно: Никола Стоичков - помощник, Страшимир Нонов, Александър Панайотов-редактор, Асен Янков-отг. за абонаментите, Георги Икономов-отг. за картотеката.

В редакцията на сп."Трудови вести", с готовите за изпращане броеве към абонатите; от дясно е Никола Стоичков (по-късно станал фоторепортер и майстор на художествената фотография), тук - като помощник.

В редакцията на сп."Трудови вести", с готовите за изпращане броеве към абонатите; от дясно е Никола Стоичков (по-късно станал фоторепортер и майстор на художествената фотография), тук - като помощник.

Страница от списание "Трудови вести", третиращо трудови въпроси, общественото осигуряване и борбата с трудовите злополуки, излизащо от 1929 до 1946 г.

Страница от списание "Трудови вести", третиращо трудови въпроси, общественото осигуряване и борбата с трудовите злополуки, излизащо от 1929 до 1946 г.

Пред входа на редакцията на сп."Трудови вести" на Пасаж Свети Никола №1 - Димитър Николов (от дясно, с меката шапка) бивш директор на труда, след като е изнесъл лекция пред група детски учителки.

Пред входа на редакцията на сп."Трудови вести" на Пасаж Свети Никола №1 - Димитър Николов (от дясно, с меката шапка) бивш директор на труда, след като е изнесъл лекция пред група детски учителки.

Димитър Николов, бивш директор на труда, като лектор пред детски учителки, в сградата на сп."Трудови вести" на Пасаж СВ.Никола №1; по стените се виждат експонати от изложбата "Борба срещу злополуките", първа по рода се у нас, обиколила между 1938-1941год.редица градове в страната. .

Димитър Николов, бивш директор на труда, като лектор пред детски учителки, в сградата на сп."Трудови вести" на Пасаж СВ.Никола №1; по стените се виждат експонати от изложбата "Борба срещу злополуките", първа по рода се у нас, обиколила между 1938-1941год.редица градове в страната. .