Главният редактор на вестник "За кооперативно земеделие" - Анна Велева.

Главният редактор на вестник "За кооперативно земеделие" - Анна Велева.

Анна Велева - главен редактор на в."За кооперативно земеделие", в редакцията, на бюрото си; 1956 год.

Анна Велева - главен редактор на в."За кооперативно земеделие", в редакцията, на бюрото си; 1956 год.

1964 г. Честване 60 годишнината на Димитър Ангелов, редактор във в-к "Кооперативно село", а също и учител и писател. Анна Велева, главен редактор на вестника, поздравява юбиляра. От дясно: Димитър Ангелов

1964 г. Честване 60 годишнината на Димитър Ангелов, редактор във в-к "Кооперативно село", а също и учител и писател. Анна Велева, главен редактор на вестника, поздравява юбиляра. От дясно: Димитър Ангелов

Димитър Ангелов (1904-1977) е бил учител, редактор във в-к "Кооперативно село", сценарист и писател (автор на юношеския роман "Смелия Чунг") На снимката той говори на честване на неговата 60 годишнина през 1964 г. в редакцията на "Кооперативно село". От ляво е главният редактор на вестника Ана Велева.

Димитър Ангелов (1904-1977) е бил учител, редактор във в-к "Кооперативно село", сценарист и писател (автор на юношеския роман "Смелия Чунг") На снимката той говори на честване на неговата 60 годишнина през 1964 г. в редакцията на "Кооперативно село". От ляво е главният редактор на вестника Ана Велева.

Честване на Димитър Ангелов в редакцията на в."Кооперативно село", 1964 година.

Честване на Димитър Ангелов в редакцията на в."Кооперативно село", 1964 година.

Момент от честването на Димитър Ангелов в редакцията на вестник "Кооперативно село", 1964 година.

Момент от честването на Димитър Ангелов в редакцията на вестник "Кооперативно село", 1964 година.

същото

същото

Карикатуристът Слави Митев в редакцията на в."Кооперативно село", 1986 г.

Карикатуристът Слави Митев в редакцията на в."Кооперативно село", 1986 г.