Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложбата гостува в Сливен през март 1938 г.

Изложбата гостува в Сливен през март 1938 г.

Откриване на изложбата в Сливен-19 март 1938 г. Открива я кметът на града Ю.Попов.

Откриване на изложбата в Сливен-19 март 1938 г. Открива я кметът на града Ю.Попов.

Част от експозицията на изложбата в Сливен, през март 1938 година.

Част от експозицията на изложбата в Сливен, през март 1938 година.

Изложбата гостува в Сливен, от 19-26 март 1938 г.

Изложбата гостува в Сливен, от 19-26 март 1938 г.

Посетители на изложбата в Сливен, март 1938 година.

Посетители на изложбата в Сливен, март 1938 година.

Изложбата гостува в Отделение Мостова служба при Дирекция на железниците; Изнасяне пред работниците на сказка, посветена на трудовите злополуки; ноември 1937 г.

Изложбата гостува в Отделение Мостова служба при Дирекция на железниците; Изнасяне пред работниците  на сказка, посветена на трудовите злополуки; ноември 1937 г.

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Д-р Караиванов говори пред работниците от Отделение Мостова служба при Дирекция на железниците, ноември 1937 година;

Д-р Караиванов говори пред работниците от Отделение Мостова служба при Дирекция на железниците, ноември 1937 година;