Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложбата гостува в отделение Мостова служба при Дирекция на железниците; Работници слушат сказка, посветена на трудовите злополуки, ноември 1937 година;

Изложбата гостува в отделение Мостова служба при Дирекция на железниците; Работници слушат сказка, посветена на трудовите злополуки, ноември 1937 година;

Изложбата гостува в Кърджали-декември 1938 година.

Изложбата гостува в Кърджали-декември 1938 година.

Откриване на изложбата в Кърджали, декември 1938, в салона на тютюневата фирма "Георг Бухнер Бауцевич". Открива я кметът на града Тодор Блъсков. На снимката присъстват кметът и началникът на Гарнизона Ив.Балканджиев.

Откриване на изложбата в Кърджали, декември 1938, в салона на тютюневата фирма "Георг Бухнер Бауцевич". Открива я кметът на града Тодор Блъсков. На снимката присъстват кметът и началникът на Гарнизона Ив.Балканджиев.

Откриване на изложбата в Кърджали-25.XII.1938 година

Откриване на изложбата в Кърджали-25.XII.1938 година

Един от плакатите от изложбата, поместен на предна корица на сп."Трудови вести".

Един от плакатите от изложбата, поместен на предна корица на сп."Трудови вести".

Атанас Бараков, началник настаняване и безработица, разглежда изложбата в София.

Атанас Бараков, началник настаняване и безработица, разглежда изложбата в София.

Един кът от изложбата в София.

Един кът от изложбата в София.

Дете, пострадало при пожар, от Копривщица. Снимката е част от раздела с фотографии на изложбата

Дете, пострадало при пожар, от Копривщица. Снимката е част от раздела с фотографии на изложбата

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.