Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.

Изложба „Борба срещу злополуките в България“ 1937-1944 год.