Патронен празник на Военно училище "Васил Левски" в столицата (днес Военна академия Г.С.Раковски) В средата са ген.-лейт. Георги Дамянов и министър-председателят Георги Димитров; февруари 1948 год.

Патронен празник на Военно училище "Васил Левски" в столицата (днес Военна академия Г.С.Раковски) В средата са ген.-лейт. Георги Дамянов и министър-председателят Георги Димитров; февруари 1948 год.

Патронен празник на Военно училище "Васил Левски" в София, днес Военна академия Г.С.Раковски"; февруари 1948 година; Министър-председателят Георги Димитров поздравява ученички, строени в двора на военното училище.

Патронен празник на Военно училище "Васил Левски" в София, днес Военна академия Г.С.Раковски"; февруари 1948 година; Министър-председателят Георги Димитров поздравява ученички, строени в двора на военното училище.

Февруари 1948 година, патронен празник на Военно училище "Васил Левски" (днес Военна академия "Г.С.Раковски") Министър-председателят Георги Димитров поздравява курсантите, от ляво е ген.лейт. Георги Дамянов, който е бил министър на отбраната от 1946 до 1950 год.

Февруари 1948 година, патронен празник на Военно училище "Васил Левски" (днес Военна академия "Г.С.Раковски") Министър-председателят Георги Димитров поздравява  курсантите, от ляво е ген.лейт. Георги Дамянов, който е бил министър на отбраната от 1946 до 1950 год.

Министър-председателят Георги Димитров разговаря с тримата живи опълченци Кръстю Попов, Тодор Калоянов и Васил Джабарски на патронния празник на Военно училище "Васил Левски" (днес - Военна академия "Г.С.Раковски"),София, февруари 1948 година.

Министър-председателят Георги Димитров разговаря с тримата живи опълченци Кръстю Попов, Тодор Калоянов и Васил Джабарски на патронния празник на Военно училище "Васил Левски" (днес - Военна академия "Г.С.Раковски"),София, февруари 1948 година.

Патронен празник на Военно училище "Васил Левски", февруари 1948 година; говори ген.-лейт. Георги Дамянов, министър на народната отбрана; зад него са министър-председателят Георги Димитров, Председателят на Върховния стопански съвет и на Държавната планова комисия Добри Терпешев, както и двама опълченци от боевете при Шипка.

Патронен празник на Военно училище "Васил Левски", февруари 1948 година; говори ген.-лейт. Георги Дамянов, министър на народната отбрана; зад него са министър-председателят Георги Димитров, Председателят на Върховния стопански съвет и на Държавната планова комисия Добри Терпешев, както и двама опълченци от боевете при Шипка.

Георги Димитров, министър-председател, разговаря с опълченеца Кръстю Попов на патронния празник на Военно училище "В.Левски" (днес Военна академия "Г.С.Раковски"), м.февруари 1948 год.

Георги Димитров, министър-председател, разговаря с опълченеца Кръстю Попов на патронния празник на Военно училище "В.Левски" (днес Военна академия "Г.С.Раковски"), м.февруари 1948 год.

Трима опълченци от боевете при Шипка: Кръстю Попов, Тодор Калоянов и Васил Джабарски, разговарят с министър-председателя Георги Димитров във Военното училище "Васил Левски" (днес Военна академия "Г.С.Раковски"), на честване на патронния му празник; февруари 1948 год.

Трима опълченци от боевете при Шипка: Кръстю Попов, Тодор Калоянов и Васил Джабарски, разговарят с министър-председателя Георги Димитров във Военното училище "Васил Левски" (днес Военна академия "Г.С.Раковски"), на честване на патронния му празник; февруари 1948 год.

19.II.1946 г. Патронен празник на Военно училище "В.Левски", (днес Военна академия "Г.С.Раковски" ) София; присъстват трима живи опълченци: Тодор Калоянов, Кръстю Попов и Васил Джабарски.

19.II.1946 г. Патронен празник на Военно училище "В.Левски", (днес Военна академия "Г.С.Раковски" ) София; присъстват трима живи опълченци: Тодор Калоянов, Кръстю Попов и Васил Джабарски.