Пловдивски панаир, края на 30-те години.

Пловдивски панаир, края на 30-те години.

В село Долни Лозен, Софийско, през 1943 година. Обяд на едно евакуирано семейство от столицата, на масата с хазяите си.

В село Долни Лозен, Софийско, през 1943 година. Обяд на едно евакуирано семейство от столицата, на масата с хазяите си.

На пътя между Арбанаси и Горна Оряховица една стара жена-баба Елена-вари кафе на преминаващите пътници. Началото на 40-те години.

На пътя между Арбанаси и Горна Оряховица една стара жена-баба Елена-вари кафе на преминаващите пътници. Началото на 40-те години.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

На пътя между Арбанаси и Горна Оряховица, където баба Елена поднася кафе на пътниците. Началото на 40-те години.

На пътя между Арбанаси и Горна Оряховица, където баба Елена поднася кафе на пътниците. Началото на 40-те години.

Село Арбанаси, Търновско, църквата "Рождество Христово" в началото на 40-те години.

Село Арбанаси, Търновско, църквата "Рождество Христово" в началото на 40-те години.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.

Обществен живот през 30-те и 40-те години, до 9.IX.1944 г.