На посещение в къщата на дервишите в Скопие - техните "ковчези".

На посещение в къщата на дервишите в Скопие - техните "ковчези".

Скопие, 1942 година; В къщата на дервишите, молитвата им.

Скопие, 1942 година; В къщата на дервишите, молитвата им.

Дете-последовател на суфизма - в къщата на дервишите в Скопие, 1942 година.

Дете-последовател на суфизма - в къщата на дервишите в Скопие, 1942 година.

На посещение при дервишите - малък последовател на мистичния суфизъм. Скопие, 1942 год.

На посещение при дервишите - малък последовател на мистичния суфизъм. Скопие, 1942 год.

Част от посетителите на дервишите в Скопие. В средата е директорът на театъра Стоил Стоилов.

Част от посетителите на дервишите в Скопие. В средата е директорът на театъра Стоил Стоилов.

Скопският областен директор Антон Козаров на излизане от къщата на дервишите.

Скопският областен директор Антон Козаров на излизане от къщата на дервишите.

Скопие 1942 година - посетителите напускат къщата на дервишите.Отдясно-скопският областен директор Антон Козаров.

Скопие 1942 година - посетителите напускат къщата на дервишите.Отдясно-скопският областен директор Антон Козаров.

Театрални деятели на Скопския народен театър: Стефан Сърчаджиев, режисьор; Стоил Стоилов, директор на театъра, и може би Александър Иконографов, също постановчик. Снимката е от първия сезон на театъра под българско ръководство 1941/1942 год.,

Театрални деятели на Скопския народен театър: Стефан Сърчаджиев, режисьор; Стоил Стоилов, директор на театъра, и може би Александър Иконографов, също постановчик. Снимката е от първия сезон на театъра под българско ръководство 1941/1942 год.,

Актьори от Народния театър на Скопие, след репетиция; Сезон 1941/1942 година.

Актьори от Народния театър на Скопие, след репетиция; Сезон 1941/1942 година.

Народния театър на Скопие под българско ръководство, сезон 1941/1942 година. Актьори в сценични костюми, след репетиция.

Народния театър на Скопие под българско ръководство, сезон 1941/1942 година. Актьори в сценични костюми, след репетиция.