същото

същото

Скопие, сградата на театъра; 1941 год.

Скопие, сградата на театъра; 1941 год.

Македония, Охрид, 1941 година. Дворът на църквата "Св.Климент", където е погребан видният книжовник и патриот Григор Пърличев, както и двама герои, загинали през 1915 год. при Струга: кап.Ангел Величков и подпор.Д.Маринов.

Македония, Охрид, 1941 година. Дворът на църквата "Св.Климент", където е погребан видният книжовник и патриот Григор Пърличев, както и двама герои, загинали през 1915 год. при Струга: кап.Ангел Величков и подпор.Д.Маринов.

Македония, Охрид, 1941 година. В двора на църквата "Св.Климент".

Македония, Охрид, 1941 година. В двора на църквата "Св.Климент".

същото

същото

Обща снимка на българи при църквата "Св.Климент" в Охрид.

Обща снимка на българи при църквата "Св.Климент" в Охрид.

Охрид, Македония, 1941 година, в двора на църквата "Св.Климент". Гробът на двама българи, герои от Първата световна война, загинали в боевете при Струга през ноември 1915 година: капитан Ангел Величков и подпоручик Д.Маринов.

Охрид, Македония, 1941 година, в двора на църквата "Св.Климент". Гробът на двама българи, герои от Първата световна война, загинали в боевете при Струга през ноември 1915 година: капитан Ангел Величков и подпоручик Д.Маринов.

Пред гроба на писателя и книжовника Григор Пърличев, на гърба на църквата"Св.Климент"в Охрид.

Пред гроба на писателя и книжовника Григор Пърличев, на гърба на църквата"Св.Климент"в Охрид.

Българи, дошли на поклонение на гроба на нашия виден книжовник Григор Пърличев, при църквата "Свети Климент" в Охрид.

Българи, дошли на поклонение на гроба на нашия виден книжовник Григор Пърличев, при църквата "Свети Климент" в Охрид.

Охрид, църквата "Свети Климент" (Св.Богородица Перивлепта)- на гроба на нашия виден книжовен деец Григор Пърличев.

Охрид, църквата "Свети Климент" (Св.Богородица Перивлепта)- на гроба на нашия виден книжовен деец Григор Пърличев.