Акад.Дончо Костов (1897-1949), виден биолог, агpоном и генетик, през 1946 година, сред студенти в Агрономическия факултет.

Акад.Дончо Костов (1897-1949), виден биолог, агpоном и генетик, през 1946 година, сред студенти в Агрономическия факултет.

През 1969 година, в навечерието на 24 май, в редакцията на сп. "Славяни" гостуват изтъкнати професори-слависти. На снимката - проф.Бруно Мериджи (в средата) от университета в Милано разговаря с Никола Спиров (в дясно), главен секретар на Славянския комитет.

През 1969 година, в навечерието на 24 май, в редакцията на сп. "Славяни" гостуват изтъкнати професори-слависти. На снимката - проф.Бруно Мериджи (в средата) от университета в Милано разговаря с Никола Спиров (в дясно), главен секретар на Славянския комитет.

В навечерието на 24 май 1969 година, в редакцията на сп."Славяни" се организира среща с четирима изтъкнати слависти. На снимката: проф.Бруно Мериджи от Миланския университет, проф. Евгений Кирилюк от Украйна и Никола Спиров, гл.секретар на Славянския комитет.

В навечерието на 24 май 1969 година, в редакцията на сп."Славяни" се организира среща с четирима изтъкнати слависти. На снимката: проф.Бруно Мериджи от Миланския университет, проф.  Евгений Кирилюк от Украйна и Никола Спиров, гл.секретар на Славянския комитет.

Проф.Евгений Кирилюк от Украйна участва в среща на изтъкнати слависти, организирана от Славянския комитет в България; м.май 1969 година.

Проф.Евгений Кирилюк от Украйна участва в среща на изтъкнати слависти, организирана от Славянския комитет в България; м.май 1969 година.

Проф. Павел Новотни, директор на Лужичко-сръбския институт в гр.Бауцен, ГДР, участва в среща на изтъкнати слависти, организирана от българския Славянски комитет, през м.май 1969 година.

Проф. Павел Новотни, директор на Лужичко-сръбския институт в гр.Бауцен, ГДР, участва в среща на изтъкнати слависти, организирана от българския Славянски комитет, през м.май 1969 година.

Участниците в срещата на видни слависти, организирана в навечерието на 24 май 1969 година от Славянския комитет. От ляво на дясно:1.Н.Стайков, гл.редактор на сп."Славяни" 4.проф.П.Новотни 5.проф.Б.Мериджи 6.Н.Спиров,гл.секретар на Славянския комитет 7.проф.Е.Кирилюк

Участниците в срещата на видни слависти, организирана в навечерието на 24 май 1969 година от Славянския комитет. От ляво на дясно:1.Н.Стайков, гл.редактор на сп."Славяни" 4.проф.П.Новотни 5.проф.Б.Мериджи 6.Н.Спиров,гл.секретар на Славянския комитет 7.проф.Е.Кирилюк

Участници в срещата на видни слависти, организирана от Славянския комитет в навечерието на 24 май 1969 година. От ляво на дясно: 1.? 2.Н.Стайков, гл.редактор на сп.Славяни 3.Христофор Тзавела 4.? 5.проф.П.Новотни 6.проф.Б.Мериджи 7.Н.Спиров-гл.секретар на Славянския комитет 8. проф.Е.Кирилюк 9.?

Участници в срещата на видни слависти, организирана от Славянския комитет в навечерието на 24 май 1969 година. От ляво на дясно: 1.? 2.Н.Стайков, гл.редактор на сп.Славяни 3.Христофор Тзавела 4.? 5.проф.П.Новотни 6.проф.Б.Мериджи 7.Н.Спиров-гл.секретар на Славянския комитет 8. проф.Е.Кирилюк 9.?

Проф.Стоян Романски (1882-1959) в работния си кабинет през 1949 година.

Проф.Стоян Романски (1882-1959) в работния си кабинет през 1949 година.

Нашият виден учен в областта на педагогиката акад. Тодор Самодумов, около 1949 година.

Нашият виден учен в областта на педагогиката акад. Тодор Самодумов, около 1949 година.

24 май 1939 година.Честване 50 години на Софийския университет (11 последователни кадъра)

24 май 1939 година.Честване 50 години на Софийския университет (11 последователни кадъра)