Старт на Републикански мото-крос, проведен в столицата през ноември 1952 година. Маршрутът, с обща дължина 60 км., е Агрономическия факултет, Дворец на пионерите, Ловния парк, ж.п. прелеза, юзината-Симеоново, лятната къпалня "Диана," Дървенишко шосе, Парка на свободата, Агрономически факултет.

Старт на Републикански мото-крос, проведен в столицата през ноември 1952 година. Маршрутът, с обща дължина 60 км., е Агрономическия факултет, Дворец на пионерите, Ловния парк, ж.п. прелеза, юзината-Симеоново, лятната къпалня "Диана," Дървенишко шосе, Парка на свободата, Агрономически факултет.

Републиканският мото-крос, проведен през ноември 1952 година в столицата, започва с 92 състезатели, но, поради трудния терен, на финала остават 42-ма.

Републиканският мото-крос, проведен през ноември 1952 година в столицата, започва с 92 състезатели, но, поради трудния терен, на финала остават 42-ма.

Републикански мото-крос, проведен в столицата през ноември 1952 година. По маршрута има препятствия, като: кален и неотъпкан терен, пресичане на река при дълбочина 40 см., мочурища и ниви, изкачване на много стръмен бряг.

Републикански мото-крос, проведен в столицата през ноември 1952 година. По маршрута има препятствия, като: кален и неотъпкан терен, пресичане на река при  дълбочина 40 см., мочурища и ниви, изкачване на много стръмен бряг.

Републикански мото-крос, проведен в столицата през ноември 1952 година.

Републикански мото-крос, проведен в столицата през ноември 1952 година.

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото

Спорт – авто и мото