Народния съд – 1944 година

Народния съд – 1944 година

Никола Захариев (1898 - 1.02.1945) Mинистър в кабинетите на Кимон Георгиев, Петър Златев и Богдан Филов. Подпредседател на XXV Обикновено народно събрание.

Никола Захариев (1898 - 1.02.1945) Mинистър в кабинетите на Кимон Георгиев, Петър Златев и Богдан Филов. Подпредседател на XXV Обикновено народно събрание.

Никола Захариев

Никола  Захариев

Никола Захариев

Никола Захариев

Тодор Кожухаров (1891 - 1.02.1945) Герой от трите войни, два пъти раняван в битка, произведен предсрочно капитан за бойни заслуги, военно-инвалид, преподавател във ВНВУ. Два пъти министър на железниците, пощите и телеграфите през 1935-1936 г., депутат в четири народни събрания, противник на въоръжената борба на ОФ, участник в спасяването на българските евреи, автор и директор на в. “Слово”, един от създателите на Българското национално радио. Извън вестника оставя забележително литературно творчество,

Тодор Кожухаров (1891 - 1.02.1945) Герой от трите войни, два пъти раняван в битка, произведен предсрочно капитан за бойни заслуги, военно-инвалид, преподавател във ВНВУ. Два пъти министър на железниците, пощите и телеграфите през 1935-1936 г., депутат в четири народни събрания, противник на въоръжената борба на ОФ, участник в спасяването на българските евреи, автор и директор на в. “Слово”, един от създателите на Българското национално радио. Извън вестника оставя забележително литературно творчество,

Тодор Кожухаров

Тодор  Кожухаров

Тодор Кожухаров

Тодор  Кожухаров

Втори състав на съда.

Втори състав на съда.

Втори състав на съда.

Втори състав на съда.

Втори състав на съда.

Втори състав на съда.