Част от Първи Върховен състав на съда.

Част от Първи Върховен състав на съда.